Tillgänglig skola

Hos oss på Ekeskolan är all undervisning synanpassad. Det ger våra elever möjlighet till delaktighet och en ökad självständighet.

Alternativ kommunikation

Kommunikation och samspel är av stor betydelse för att utveckla elevens identitet, självförtroende och möjlighet att uppleva gemenskap. Vi erbjuder de elever som behöver alternativ kommunikation.

Anpassade lokaler

Hela vår skola är anpassad för att fungera för elever med synnedsättning och rörelsehinder. Till exempel är korridorer och dörrar är markerade i färgkontraster. Hela verksamheten finns i lokaler i ett plan. Dörrar har automatisk öppning och alla utrymmen är tilltagna för hjälpmedel.

Elevernas arbetsplatser i klassrummen är anpassade utifrån elevens individuella behov av till exempel hjälpmedel och lokalerna är utformade för att möta de behov som finns i varje grupp.

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat måndag 3 juni 2019