Om Ekeskolan

Ekeskolan ligger i Örebro och är en rikstäckande skola med elever från hela Sverige.

Flera av våra elever har plats på Ekeskolans boende.  De elever som går på skolan är i åldrarna 6-21 år.

Skollagen och specialskole--förordningen reglerar vår verksamhet

Verksamheten vid Ekeskolan regleras i skollagen och specialskoleförordningen och följer de nationella mål och riktlinjer som anges i läroplanerna för specialskolan, grundskolan samt grundsärskolan (Lgr 11).

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Skolans historia

Miljöprofil

Läsårstider

Vårterminen 2018

Vårterminen börjar 9 januari
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 13
Lovdag 9 april (studiedag)
lovdag 30 april (klämdag)
lovdag 11 maj (klämdag)
Vårterminen slutar 13 juni

Höstterminen 2018
Höstterminen börjar 21 augusti
Studiedag 28 september
Höstlov vecka 44
Studiedag 26 november
Höstterminen slutar 21 december

Vårterminen 2019
Vårterminen börjar 8 januari
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 16
Lovdagar 29-30 april
Lovdag 31 maj 
Lovdag 7 juni
Vårterminen slutar 12 juni