Ekeskolans lärmiljöer

På Ekeskolan har vi synanpassat alla skollokaler. Vi erbjuder dessutom en synanpassad undervisning. Det ger våra elever möjlighet till ökad självständighet, delaktighet och kunskapsutveckling.

Hög specialpedagogisk kompetens hos vår personal

Vi har personal med hög specialkompetens i synnedsättning och andra funktionsnedsättningar, orientering och förflyttning, punktskrift, bemötande och tillgänglighet. Våra elever får utbildning i synspecifika områden som punktskrift, orientering och förflyttning samt självständighetsträning efter individuella behov.

Alternativ kommunikation

Kommunikation och samspel är av stor betydelse för att utveckla elevens identitet, självförtroende och möjlighet att uppleva gemenskap. Vi erbjuder de elever som behöver det metoder för alternativ kommunikation.

Anpassade lokaler

Hela vår skola är anpassad för att fungera för elever med synnedsättning och rörelsehinder. Till exempel är korridorer och dörrar markerade i färgkontraster. Hela verksamheten finns i lokaler i ett plan. Dörrar har automatisk öppning och alla utrymmen är tilltagna med hänsyn till hjälpmedel.

Elevernas arbetsplatser i klassrummen är anpassade utifrån elevens individuella behov av till exempel hjälpmedel och lokalerna är utformade för att möta de behov som finns i varje grupp.

Digitalt lärande

De flesta elever på Ekeskolan har tillgång till en egen specialanpassad datorutrustning. Den ger ökad möjlighet att kommunicera och att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter.

Med hjälp av ljud från talsyntes och inspelningar samt på en punktskriftskärm kan de få reda på det vi ser på dataskärmen. För att styra datorn används switchar, olika specialtangentbord, och Flexiboard. Det finns en mängd olika specialgjorda mjukvaror, dataprogram, som hanterar input och output på olika sätt för eleverna.

Utvecklar ständigt våra lärmiljöer

Varje elev är unik. Därför arbetar vi ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer och vår undervisning för att ge våra elever de bästa förutsättningarna i sitt lärande och utveckling. Vi använder tillgänglighetsmodellen som stöd när vi analyserar våra lärmiljöer.

Publicerat fredag 5 maj 2023