Ekeskolans fritidshem

Vi erbjuder fritidshem för våra elever under hela skolgången. 

Målet med fritidshemsverksamheten är att personalen på fritidshemmet och skolans lärare har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på eleverna.

Vi anpassar aktiviteter efter elevernas behov

Ekeskolan har ett fritidshem där öppettider och aktiviteter anpassas efter elevernas behov. Vi erbjuder olika synanpassade aktiviteter som goalboll, bowling med särskilda hjälpmedel, punktskrifts- eller talböcker och syntolkade filmer. Vårt fritidshem samarbetar ofta med våra boenden när det gäller fritidsaktiviteter efter skolan. 

En meningsfull fritid är viktig för självkänsla och utveckling. Med rätta anpassningar kan många aktiviteter fungera bra, även om man har grav synnedsättning och dessutom har ytterligare funktionsnedsättningar.

Fritidshemmet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Fritids ska också ge en trygg omvårdnad om eleverna. 

Prova för att hitta rätt

Vi erbjuder våra elever och deras vårdnadshavare som är på besök att prova på olika fritidsaktiviteter efter skoltid. Målsättningen är att varje individ ska finna en eller flera aktiviteter som passar. 

Publicerat fredag 4 september 2020