Prova på

Det finns möjlighet att komma till Ekeskolan för en prova på-vecka.

Om du är förälder och har ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, då erbjuder vi dig och ditt barn att tillsammans prova skolgång, boende samt fritidsverksamhet på skolan under några dagar.

Under veckan kommer eleverna att få prova på synanpassade lektioner i olika ämnen.

Ni kommer även att ha synanpassade fritidsaktiviteter och besöka skolans boende för elever.

Vistelsen är kostnadsfri för både elev och föräldrar och ni får ersättning för billigaste färdsätt.

Din intresseanmälan vill vi ha i god tid för att komma överens om lämplig tidpunkt.

Anmälningsblankett till prova på-veckan (PDF-dokument, 191 kB)

Publicerat fredag 14 juni 2013 Granskat måndag 3 juni 2019