Besök Ekeskolan

Funderar du på om Ekeskolan är rätt skola för ditt barn? Är du nyfiken på vår verksamhet och hur vi arbetar?

För dig som är förälder finns det möjlighet till individuellt planerade besök efter överenskommelse. Då ges möjlighet att se verksamheten på skolan samt på våra boenden för elever. Du får också tillfälle till att sitta ner och prata med personal om vår verksamhet samt planera för ditt barns individuella behov.

Publicerat måndag 22 oktober 2012 Granskat måndag 3 juni 2019