Skolmat

På Ekeskolan har vi en skolrestaurang för elever och personal där lunch och kaffe serveras varje dag.

Köket servar även alla deltagare på kurser och olika
besök. Matsalen är en naturlig och trivsam mötesplats för barn och vuxna på
Ekeskolan och SPSM:s Resurscenter syn, som är vår granne.

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat måndag 3 juni 2019