Boende

På Ekeskolan har vi fyra boenden för våra elever i villor på gångavstånd till skolan.

På varje boenden finns det plats för tre eller fyra elever. Vi bemannar våra boenden dygnet runt.

Hemlik miljö

Vi strävar efter en hemlik miljö där alla hjälps åt med vardagssysslor på boendet.

Nära kontakt mellan boende, föräldrar och skola

Varje elev har en kontaktperson bland personalen som ansvarar för kontakter med föräldrarna. Personalen på boende och skola samverkar med föräldrar kring de gemensamma målen för varje elev utifrån den individuella utvecklingsplanen.

Inskolning

Varje inskolning planeras individuellt efter överenskommelse mellan föräldrar, boende och skola. Vid skolstart stannar du som förälder kvar på boendet under de första veckorna, tills du känner förtroende och ser att ditt barn trivs.

Publicerat onsdag 8 augusti 2012 Granskat måndag 3 juni 2019