Att vara elev på Ekeskolan

Som elev på Ekeskolan får du en individuellt anpassad undervisning som utgår från dina egna förutsättningar och möjligheter. 

Varje elev har sin egen arbetsplats och en mentor

Som elev har du din egna arbetsplats och du har en pedagog som mentor. Du kan få undervisning individuellt, i mindre grupper eller i större tvärgrupper, beroende på hur dina behov ser ut. 

Vi jobbar också efter en modell, Rättighetsbaserad skola, för att våra elever ska få mer kunskap om sina mänskliga rättigheter samtidigt som rättigheterna uppfylls på olika sätt i skolan. 

Idrott, skapande och upplevelser

Som elev får du goda förutsättningar till fysiska aktiviteter på vår idrottshall med dess redskap, simbassäng och träningsgym samt i vår varierande utemiljö. Vårt fritidshem och våra boenden använder även idrottshallen efter skolan.

Inom elevens val har du möjlighet att välja ridning, keramik, hemkunskap och taktil stimulering. Vi har också Regnbågslandet med olika sinnesrum för olika upplevelser. 

Entreprenöriellt lärande i undervisningen

Entreprenöriellt lärande är en viktig del av vår verksamhet. Vedfirman är ett gott exempel på det, där du som elev kapar, klyver, packar, tar emot beställningar, säljer och levererar ved till kunder. 

Vår elevhälsa arbetar för att främja din utveckling

På Ekeskolan har vi ett elevhälsoteam. Här ingår kurator, psykolog, sjukgymnast, skolsköterska och specialpedagog. Varannan vecka kommer en skolläkare och barnneurolog till oss. Vår elevhälsas uppdrag är att förebygga, upptäcka och åtgärda hinder av social, psykologisk, medicinsk eller fysisk karaktär för att främja våra elevers utveckling på bästa sätt.

Vår elevhälsa samarbetar med våra elevers habiliteringar, syncentraler och ögonkliniker från hela landet. Det är viktigt att din hemtillhörighet i hemlandstinget finns kvar även när du är elev på Ekeskolan. 

Publicerat fredag 2 september 2022