Elever sitter i ett klassrum, en elev limmar

Tillgänglig skola

På Birgittaskolan finns avancerad hörselteknisk utrustning till stöd för elever som har hörapparat eller kokleaimplantat.

Digitalt lärande

Elever från förskoleklass till år 4 har var sin lärplatta, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen. Elever i år 5-10 har istället var sin bärbar dator även denna anpassad för skolundervisning.

Alla klassrum på Birgittaskolan är utrustade med en interaktiv tavla. Det finns även möjlighet att använda skolans 3D-skrivare, programmeringsbara robotar och enkortsdatorer.

Skolan använder sig av digitalt foto och videoteknik som en del av undervisningen. Ett speciellt rum för inspelning och redigering av bild och video finns tillgängligt. På skolan finns också ett videokonferenssystem som personal och elever använder när det behövs.

Till stöd för det digitala lärandet finns det både it-tekniker och it-pedagog tillgängliga.

Publicerat fredag 13 september 2019