Birgittaskolans lärmiljöer

På Birgittaskolan är vårt självklara mål att alla kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt men också pedagogiskt och socialt.

God visuell miljö

I och med att undervisningen sker på svenskt teckenspråk är det viktigt med en god visuell miljö. Våra lokaler är visuellt anpassade och våra lärare använder alltid olika visuella strategier i undervisningen.

För undervisning av yngre elever och elever i behov av extra språkligt stöd använder vi bildstöd till texter i all undervisning. 

God ljudmiljö

Lokalerna är akustiskt anpassade för att möjliggöra en god ljud- och lärmiljö för våra elever med hörselnedsättning.

Vi har även avancerad hörselteknisk utrustning till stöd för elever med hörselnedsättning när det är undervisning på talat språk.

Digitalt lärande

Elever från förskoleklass till år 4 har var sin lärplatta, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen. Elever i år 5-10 har istället var sin bärbar dator som är anpassad för skolundervisning.

Alla klassrum på Birgittaskolan är utrustade med en interaktiv tavla. Det finns även möjlighet att använda skolans 3D-skrivare, programmeringsbara robotar och enkortsdatorer.

Skolan använder sig av digitalt foto och videoteknik som en del av undervisningen. Ett speciellt rum för inspelning och redigering av bild och video finns tillgängligt. På skolan finns också ett videokonferenssystem som personal och elever använder när det behövs.

Till stöd för det digitala lärandet finns både it-tekniker och it-pedagog tillgängliga.

Utvecklar ständigt våra lärmiljöer

Med stöd av tillgänglighetsmodellen arbetar vi ständigt med att utvärdera och utveckla våra lärmiljöer för att ge våra elever de bästa förutsättningarna i sitt lärande och utveckling. 

Publicerat måndag 12 oktober 2020