Tillgänglig skola

På Birgittaskolan finns avancerad hörselteknisk utrustning till stöd för elever som har hörapparat eller kokleaimplantat.

It i lärandet

Varje klassrum på Birgittaskolan är utrustat med minst en dator med hög standard. I varje dator finns pedagogiska program, uppkoppling mot internet, program för att bearbeta bilder och video samt en texttelefon. Tillgång till färgutskrifter finns för alla datorer.

I många av våra klassrum och i en datasal finns interaktiva väggtavlor, så kallade SmartBoard. Vi har tre datasalar med fyra till tolv datorer i varje som är bokningsbara för grupper. Det finns även tillgång till skanner i datasalarna och vissa klassrum.

Personal och elever har tillgång till digital kamera och videokamera. Ett speciellt rum för inspelning och redigering av bild och video finns tillgängligt. På skolan finns också ett videokonferenssystem som personal och elever använder när det behövs.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019