Om Birgittaskolan

Birgittaskolan i Örebro tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. Vi har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till årskurs 10.

Undervisning i en rik teckenspråkig miljö

Det som utmärker Birgittaskolan är att våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi kallar det för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Här får eleverna möjlighet att utveckla sina två eller fler språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en rik teckenspråkig miljö. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. 

Vi anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och förbereder alla för en positiv gymnasietid och ett rikt vuxenliv. 

Våra elever får möjlighet till delaktighet och utveckling

Våra lokaler och undervisning är anpassade för våra elevers behov. Vår personal använder olika pedagogiska verktyg och hjälpmedel i undervisningen för att lärmiljön ska bli tillgänglig för våra elever, till exempel interaktiv skrivtavla, surfplattor, bildstöd, dator och hörteknik. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla tillgängligheten i våra lärmiljöer.  

Resor till och från skolan, boende och fritidshem 

Skolan ansvarar för elevernas resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende. På skolan finns även fritidshem.

Publicerat fredag 2 september 2022