Om Birgittaskolan

På Birgittaskolan går idag 165 elever, varav hälften undervisas på teckenspråk och övriga på talad svenska.

Vi har små undervisningsgrupper och hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

För elever som bor långt från Örebro, och inte kan dagpendla till skolan, har Birgittaskolan elevboende. På skolan finns även fritidshem där 50 elever går.

I Örebro finns även Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Läsårstider

Vårterminen 2018
Vårterminen börjar 9 januari
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 13
Lovdag 9 april (studiedag)
lovdag 30 april (klämdag)
lovdag 11 maj (klämdag)
Vårterminen slutar 13 juni

Höstterminen 2018
Höstterminen börjar 21 augusti
Lovdag 28 september (studiedag)
Höstlov vecka 44
Lovdag 26 november (studiedag)
Höstterminen slutar 21 december

Vårterminen 2019
Vårterminen börjar 8 januari
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 16
Lovdag 29 april
Lovdag 30 april
Lovdag 31 maj
Lovdag 7 juni
Vårterminen slutar 12 juni