Birgittaskolans fritidshem i en teckenspråkig miljö

Vi erbjuder fritidshem för elever från förskoleklass till och med vårterminen det läsår eleven fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet för elever som ansökt om plats. 

Målet med verksamheten är att personalen på fritidshemmet och skolans lärare har ett nära samarbete. Ett sådan samarbete främjar helhetssynen på eleverna.  

Fritidshemmet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Fritids ska också ge en trygg omvårdnad om eleverna. 

Publicerat onsdag 27 januari 2021