Besök oss eller prova på Birgittaskolan

Funderar du på om Birgittaskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss på Birgittaskolan. Vi erbjuder flera möjligheter till information och besök både inför skolstart och för elever som redan börjat i sin hemskola. Alla besök planeras utifrån elevens individuella behov och önskemål.

Besök oss

Vår första kontakt med en ny elev sker ofta genom att vi träffar barnet tillsammans med vårdnadshavarna på ett så kallat familjebesök. Vid ett besök hos oss får ni ett personligt mottagande som innehåller information och rundvandring i skolans lokaler. Ni får bland annat se hur den tvåspråkiga undervisningen fungerar och ta del av vår tillgängliga lärmiljö. Vi erbjuder också besök på ett av våra elevboenden.

Prova på att vara elev

Efter att ni besökt oss finns möjlighet för ert barn att prova på hur det är att vara elev på Birgittaskolan. Vi erbjuder prova-på-dagar, där ditt barn får följa med i undervisningen i en klass ett antal dagar. Under dessa dagar kan det finnas möjlighet att prova på att åka skolskjuts, samt att besöka ett elevboende.

Antalet prova-på-dagar varierar. Det kommer vi överens om med dig som vårdnadshavare och ditt barns ordinarie skola.

Efter prova-på-perioden utvärderar vi tillsammans med er och ert barn hur det fungerat, och  om ni vill söka plats på Birgittaskolan. 

För mer information om att besöka eller prova på skolan, kontakta gärna Inger Börjel på inger.borjel@spsm.se

Publicerat tisdag 5 juli 2022