Besök oss eller prova på Birgittaskolan

Funderar du på om Birgittaskolan är rätt skola för ditt barn? Välkommen att besöka oss på Birgittaskolan. Vi erbjuder flera möjligheter till information och besök både inför skolstart och för elever som redan börjat i sin hemskola. Alla besök planeras utifrån elevens individuella behov och önskemål.

Besök oss

Vid ett besök hos oss får ni personligt mottagande som innehåller information och rundvandring i skolans lokaler. Eventuellt finns möjlighet att besöka en klass med jämnåriga elever. Vi kan också besöka något av skolans boende för elever. Kontakta oss om ni vill besöka oss så planerar vi in ett besök efter era önskemål! 

Prova på att vara elev

Om ditt barn vill uppleva hur det är att vara elev på Birgittaskolan finns olika möjligheter. Antingen genom att komma på besök tillsammans med dig som vårdnadshavare eller genom att prova på att vara elev i en klass några dagar.

Det finns även möjlighet att vara mottagen på försök i specialskolan upp till 6 månader enligt skollagen. 

Vi erbjuder även deltidsutbildning hos oss, det vill säga att ditt barn kommer till oss några dagar eller några veckor per termin. 

För mer information om att besöka eller prova på skolan, kontakta gärna Inger Börjel på inger.borjel@spsm.se

Publicerat måndag 31 augusti 2020