Prova på att vara elev på Birgittaskolan

Om ditt barn vill uppleva hur det är att vara elev på Birgittaskolan finns olika
möjligheter.

Eleven kan delta i våra temadagar, komma på besök tillsammans med dig som förälder eller prova på att vara elev i en klass några dagar. Det finns även möjlighet att prova på att upp till sex månader vara elev i en klass.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat tisdag 19 februari 2019