Familjebesök på Birgittaskolan

Har ni ett barn som är dövt eller har en hörselnedsättning och vill få information om hur vi arbetar på Birgittaskolan så är ni välkomna till skolan på ett besök.

Då får ni personlig information och besöker en klass med jämnåriga
elever. Vi kan också besöka något av skolans boenden för elever. Ett familjebesök brukar sträcka sig över en dag.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat tisdag 19 februari 2019