Besök Birgittaskolan

Birgittaskolan arbetar med att informera och sprida kunskap om vårt arbete med undervisning av elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Vi erbjuder många möjligheter till information och besök både inför skolstart men även då ditt barn börjat i sin hemskola. Alla besök planeras utifrån ditt barns individuella behov och era önskemål.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat fredag 22 februari 2019