Elevhälsa

Inom elevhälsan arbetar psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamet inom elevhälsan finns även studie- och yrkesvägledare, SYV.

Jobbar för god hälsa och trivsel

Elevhälsans mål är att förebygga, upptäcka och åtgärda hinder av social, psykologisk eller medicinsk karaktär. Vi strävar efter helhetssyn på eleven.

Trygghetsteamet

På Birgittaskolan finns ett trygghetsteam som arbetar både förebyggande och främjande. Trygghetsteamet består av personalrepresentanter från alla arbetslag, elevhälsan, från skolans boenden samt en representant från skolledningen.

Kamratstödjarna

Birgittaskolan jobbar även med så kallade kamratstödjare. De är de vuxnas extraögon och är även med och arrangerar vänskapsdagen som är ett återkommande arrangemang varje år.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat tisdag 22 januari 2019