Boende

De flesta elever på Birgittaskolan har sina hem i Örebroområdet. För de elever som inte kan dagpendla på grund av tidskrävande resor, finns det möjlighet att under skolveckorna vara på något av skolans boenden.

Det finns fyra boenden belägna i tre av Örebros bostadsområden, Ladugårdsängen, Sörbyängen och Brickebacken. Varje boende är präglat av en hemtrevlig miljö, för att eleverna på bästa sätt ska trivas. I våra boenden finns plats för fyra till fem elever. Varje elev har eget rum, som de sköter och städar själv. Eleverna reser hem varje fredag och kommer tillbaka på måndagen.

I boendets personalgrupp finns det både personal som är döv och personal som är hörande. Boendepersonalen hjälper, stöttar, tröstar, fostrar, följer till aktiviteter, har kontakt med skolan och föräldrarna samt hjälper till med läxor. Elevernas föräldrar och familj är alltid välkomna att besöka sitt barn i boendet.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018

Birgittaskolan, Örebro, Boendet Fatet

010-473 68 93

Birgittaskolan, Örebro,
Boendet Linden

010-4735733

Birgittaskolan, Örebro, Boendet Ria

010-473 68 73

Birgittaskolan, Örebro, Boendet Tallen

010-473 69 10