Att vara elev på Birgittaskolan

På Birgittaskolan får barn som är döva eller har en hörselnedsättning möjlighet att få en anpassad skolgång som bygger på varje individs behov.

På skolan jobbar vi i små undervisningsgrupper och med en hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ha en stor flexibilitet i vår undervisning.

På Birgittaskolan går även barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Lokalerna är akustiskt anpassade och väl utrustade med hörseltekniska hjälpmedel. Här får ditt barn utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en tvåspråkig miljö.

Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan som hela, trygga individer, väl rustade för ett liv i vårt mångkulturella samhälle.

Vi har vad vi kallar samlad skoldag på Birgittaskolan. Det betyder att eleverna börjar och slutar skoldagarna samtidigt vid bestämda tider. Det innebär också att vi samordnar resor till och från skolan. Med samlad skoldag kan lärarna bättre planera elevernas dag. Fritidspersonalen har möjlighet att genomföra gemensamma aktiviteter och samarbeta med skolan.

Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018