Birgittaskolan

Birgittaskolan i Örebro tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Miljö som ger delaktighet och utveckling

Om ditt barn har behov av undervisning på både teckenspråk och svenska, kan Birgittaskolan vara ett alternativ. Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling från förskoleklass och uppåt. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer. Här får ditt barn utveckla sitt språk, sina kunskaper och sin självkänsla i en tvåspråkig miljö.

Se filmen om Birgittaskolan

Dagliga resor, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende. På skolan finns även fritidshem.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Möt Malin som har gått på Birgittaskolan i Örebro. Hon arbetar idag i styrelsen som ordförande i Dövblind ungdom, DBU
Publicerat måndag 2 juli 2012 Granskat torsdag 2 augusti 2018
Vinjett för länkar till Skolnet

Skolnet

Kontakt

Roger Holmström

010 473 67 90 Skicka e-post

Birgittaskolan, Örebro

010-473 50 00
Skicka e-post

Lagmansgatan 19
Box 6113
700 06 Örebro
Vägbeskrivning