Bild från Åsbackaskolans entré på 1960-talet

Åsbackaskolans historia

Skolverksamheten vid Åsbackaskolan startade 1964. Till det hus som idag kallas administrationsbyggnaden flyttade femton elever. I husets två flyglar bildades en flick- och en pojksida.

Barn och unga från Mogård

De första eleverna vid Åsbackaskolan kom från det gemensamma skol- och arbetshemmet Mogård nära Finspång. Vid arbetshemmet fanns många äldre personer som var döva och genom en flytt av skoldelen ville man skapa bättre utvecklingsmöjligheter för barnen och ungdomarna.

Ny skolbyggnad

Efter något års verksamhet vid skolan planerades och uppfördes det skolhus som idag inrymmer Åsbackaskolans gymnastiksal. Under senare år har lokalerna restaurerats.

Flytt till Örebro

Efter avslutad vårtermin 2014 flyttade Åsbackaskolan till Örebro.

Publicerat tisdag 26 februari 2019