Om Åsbackaskolan

Åsbackaskolan ligger i Örebro och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10 för elever med medfödd dövblindhet och elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar emot elever från hela landet.

Svenskt teckenspråk och olika alternativa kommunikationsformer

Det som utmärker Åsbackaskolan är att vi erbjuder en individuellt anpassad tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Den teckenspråkiga miljön är viktig för våra elevers lärande såväl som sociala, språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Våra lärare undervisar och kommunicerar på svenskt teckenspråk i kombination med mycket konkret språk, visuellt stöd och olika alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) samt metoder som är anpassade till den enskilda individens behov. Till exempel använder vi taktilt teckenspråk med elever med medfödd dövblindhet.

Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om våra målgruppers behov. 

Lära för livet 

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod. 

Vår verksamhet regleras av Skolförordning (2011:85) och skollagen (2010:00) som beskriver vårt uppdrag och våra målgrupper.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende.

Vi har också ett fritidshem som är öppet för elever som dagpendlar. De elever som har boende kan delta i olika fritidsaktiviteter som våra boendepersonal anordnar. 

Åsbackaskolans historia

Skolverksamheten vid Åsbackaskolan startade 1964. Då fanns verksamheten i Gnesta med 15 elever. Efter vårterminen 2014 flyttade Åsbackaskolan till Örebro och finns idag i anslutning till Birgittaskolan. 

Om Åsbackaskolan

Åsbackaskolan finns i Örebro.

Vi undervisar elever som blev
döv-blinda tidigt.

Vi undervisar också elever som är
döva eller har nedsatt hörsel
plus utvecklings-störning,
intellektuell funktions-nedsättning.

Vi har förskole-klass och årskurs 1 till 10.

Våra elever kommer från hela landet.

Vi använder tecken-språk och AKK

Det som är speciellt med Åsbackaskolan
är att vi är en två-språkig skola.
Vi använder både svenskt tecken-språk och svenska.
Vi anpassar undervisningen till varje elev. 

Vår miljö är tecken-språkig.
Det är viktigt för våra elever.
De lär sig bättre då.
Det blir också lättare för dem
att vara med andra.
Miljön är bra för deras utveckling.

Våra lärare använder ett mycket tydligt språk.
De tar hjälp av bilder och AKK.
AKK = alternativa och kompletterande
kommunikations-former.
Och vi arbetar med upplevelser som metod.

Vår personal kan väldigt mycket om
våra mål-grupper.
De förstår våra elever.
De använder taktilt teckenspråk
med dövblinda elever, till exempel.

Eleverna lär sig för livet

Vi lär oss och utvecklas hela tiden.
Inte bara i skolan,
vi lär oss överallt och dygnet runt.

Vi på Åsbackaskolan vill att
eleverna ska kunna leva
så självständigt som möjligt.
Eleverna lär sig för livet.

Vi vill också utveckla elevernas lust att
umgås med varandra.
Vi vill att de ska trivas.
Vi vill att de ska tycka det är roligt
att kommunicera med andra.

Elev-resor, boende, fritids

Skolan ansvarar för elevernas resor
till och från skolan.
Elever som har långt till skolan
kan bo här.
Skolan har boende.

Vi har också ett fritids.
Det är öppet för elever som bor hemma.
De som bor på boende
har egna aktiviteter på fri-tiden.
Det ordnar vår boende-personal. 

Åsbackaskolans historia

Åsbackaskolan startade år 1964.
Då fanns skolan i Gnesta och hade 15 elever.
Åsbackaskolan flyttade till Örebro
efter vår-terminen 2014.
Vi finns idag vid Birgittaskolan. 

Läs mer om Åsbackaskolans historia (PDF-fil) (PDF-dokument, 759 kB).

Läs mer

Publicerat torsdag 9 juni 2022