Om Åsbackaskolan

Åsbackaskolan är en statlig specialskola. Skolan ligger i Örebro och tar emot elever från hela landet.

Eleverna är i åldrarna 7-17 år och har svenskt teckenspråk som sitt gemensamma språk.

Skolans uppdrag

Enligt Skolförordningen (SKOLFS 2011:185) är Åsbackaskolan den riksskola som är avsedd för elever som är döva eller har en hörselnedsättning och som på grund av utvecklingsstörning inte kan få sin utbildning i en regional specialskola. Där anges också att Åsbackaskolan ska ta emot elever som är dövblindfödda.

Enligt skollagen (2010:800) ska barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskola eller grundsärskola tas emot i specialskolan. Elever som tillhör Åsbackaskolans målgrupp följer oftast grundsärskolans kursplan med inriktning träningsskola.

Åsbackaskolans mål

Att erbjuda elever med hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning eller elever med dövblindet en teckenspråkig miljö och upplevelsebaserad undervisning.

Åsbackaskolans vision

Att ge varje elev möjligheter att skapa strategier för att uppnå högsta möjliga självständighet i ett livslångt perspektiv.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018

Skolans historia

Läsårstider för Åsbackaskolan

Vårterminen 2018

Vårterminen börjar 9 januari
Sportlov vecka 8
Påsklov vecka 13
Lovdag 9 april (studiedag)
lovdag 30 april (klämdag)
lovdag 11 maj (klämdag)
Vårterminen slutar 13 juni

Höstterminen 2018

21 augusti Höstterminen startar
28 september Studiedag
V 44 Höstlov
26 november studiedag
Höstterminen slutar 21 december

Vårterminen 2019

Vårterminen startar 8 januari
V 8 sportlov
V 16 Påsklov
29-30 april lovdagar
31 maj lovdag
7 juni lovdag
Vårterminen slutar 12 juni.