Om Åsbackaskolan

Åsbackaskolan ligger i Örebro och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10 för elever med tidig dövblindhet och elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar emot elever från hela landet.

Teckenspråk och olika alternativa kommunikationsformer

Det som utmärker Åsbackaskolan är att vi erbjuder en individuellt anpassad tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Den teckenspråkiga miljön är viktig för våra elevers lärande såväl som sociala, språkliga och kunskapsmässiga utveckling. Våra lärare undervisar och kommunicerar på svenskt teckenspråk i kombination med mycket konkret språk, visuellt stöd och olika alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) samt metoder som är anpassade till den enskilda individens behov. Till exempel använder vi taktilt teckenspråk med elever med medfödd dövblindhet.

Vår personal är teckenspråkskunnig med hög specialkompetens om våra målgruppers behov. 

Lära för livet 

På Åsbackaskolan menar vi att utveckling och lärande sker i alla miljöer och under dygnets alla timmar i ett livslångt perspektiv. Vår övergripande målsättning är att ge alla våra elever förutsättningar att lära och att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till social samvaro, samspel och kommunikation i en teckenspråkig miljö. Undervisningen är anpassad utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande som pedagogisk metod. 

Vår verksamhet regleras av Skolförordning (2011:85) och skollagen (2010:00) som beskriver vårt uppdrag och våra målgrupper.

Resor till och från skolan, boende och fritidshem

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som har långt att dagpendla till skolan erbjuder vi boende.

Vi har också ett fritidshem som är öppet för elever som dagpendlar. De elever som har boende kan delta i olika fritidsaktiviteter som våra boendepersonal anordnar. 

Åsbackaskolans historia

Skolverksamheten vid Åsbackaskolan startade 1964. Då fanns verksamheten i Gnesta med 15 elever. Efter vårterminen 2014 flyttade Åsbackaskolan till Örebro och finns idag i anslutning till Birgittaskolan. 

Publicerat torsdag 10 juni 2021