Besök oss eller prova på Åsbackaskolan

Vårdnadshavare, lärare och andra intresserade är välkomna att besöka vår verksamhet. Kontakta oss så planerar vi ett besök tillsammans.

Familjebesök

Är du som vårdnadshavare intresserad av att komma till Åsbackaskolan? Du och din familj är välkomna att vid ett eller flera tillfällen få information om skolan och att se hur vår tvåspråkiga undervisning och teckenspråkiga miljö fungerar.

Publicerat måndag 8 maj 2023