Åsbackaskolans boende

Åsbackaskolan har boende för de elever som behöver bo kvar under veckorna.

De ligger naturskönt i Adolfsberg, Örebro, tillsammans med Ekeskolan. I varje boende finns plats för fyra elever. Våra boenden är bemannade dygnet runt.

Hemlik miljö

Våra boenden liknar en vanlig hemmiljö. Personal och elever hjälps åt med allt som hör vardagen till. De flesta eleverna åker hem varje helg, en del elever varannan helg. På loven är våra boenden stängda.

Resor till och från skolan

Alla elever reser hem med taxi, buss eller flyg. För de elever som bor i närheten av Örebro ordnas dagliga transporter med taxi. Läs mer under sidan elevresor.

Inskolning

Förutsättningen för fungerande boende- och skolgång, är en bra inskolning av nya elever. Det är en lång process som börjar året före skolstart med att familjen besöker skolan och våra boenden flera gånger.

Vid själva skolstarten bor föräldrarna kvar på våra boenden under de första veckorna tills de känner förtroende för personalen och ser att barnen trivs.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019