Åsbackaskolans fritidshem

Åsbackaskolan har ett fritidshem som finns på skolan. Vi arbetar i enlighet med läroplanen för fritidshemmet. Vi anpassar också aktiviteterna efter elevernas behov och intressen. 

Elever som har boende på Åsbackaskolan har möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter som boendepersonalen planerar, ansvarar för och anordnar.

Publicerat onsdag 28 september 2022