Åsbackaskolans fritidshem

Åsbackaskolan har ett fritidshem som finns på skolan, där vi arbetar i enlighet med läroplanen för fritidshemmet och anpassar aktiviteterna efter elevernas behov och intressen. 

Elever som har boende på Åsbackaskolan har möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter som boendepersonalen planerar, ansvarar för och anordnar.

Publicerat fredag 11 september 2020