Åsbackaskolans boende för elever

På Åsbackaskolan har vi boende för våra elever som har långt dagpendlingsavstånd till skolan. Elevboendet är beläget på Ekeskolans område i Adolfsberg och eleverna åker buss eller taxi till och från skolan. På boendet finns det plats för tre till fyra elever.

Vi arbetar aktivt med delaktighet, tillgänglighet och inkludering

Varje elevboende bemannas efter behov och har personal på plats under hela dygnet. I personalgruppen ingår både döv, hörselskadad och hörande personal.

På våra elevboenden följer vi de aktuella styrdokument som finns inom myndigheten och arbetar aktivt med delaktighet, tillgänglighet och inkludering. I elevboendena erbjuder vi en säker och trygg miljö och vill att alla våra elever ska få möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Under helger och lov är elevboendet stängt.

Nära kontakt mellan boende, vårdnadshavare och skola

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del i vårt dagliga arbete. Varje elev har en kontaktperson bland boendepersonalen som ansvarar för kontakten med vårdnadshavare. Personalen på elevboendet och skolan samverkar med vårdnadshavarna kring de utvecklingsmål som finns för eleven.

Inskolning

Vi planerar varje inskolning individuellt efter överenskommelse mellan vårdnadshavare, boende och skola. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka oss.

Våra elevboenden i Örebro är för alla våra tre specialskolor Ekeskolan, Åsbackaskolan och Birgittaskolan en gemensam boendechef som leder och följer upp verksamheten. Rektor på respektive skola är ytterst ansvarig. Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt med vår boendechef för mer information eller om du har frågor.

Till dig som har ett barn på Åsbackaskolans elevboende (PDF-dokument, 33 kB)

Publicerat måndag 8 maj 2023