Åsbackaskolan

Åsbackaskolan ligger i Örebro och är en nationell specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning.

Elever med tidig dövblindhet, inträffad före barnets vanliga kommunikativa och språkliga utveckling har startat kan också ha sin skolgång här. Vi har elever från förskoleklass till åk 10.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte bor på dagpendlingsavstånd till skolan erbjuder skolan boende.

Undervisningen följer specialskolans läroplan eller grundsärskolans läroplan, där även inriktning träningsskola ingår.

Nära samarbete med resurscenter

Åsbackaskolan har också ett nära samarbete med myndighetens Resurscenter dövblind och Resurscenter döv/hörsel.

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat torsdag 25 oktober 2018

Kontakt

Linnea Höljer

010 473 50 95 Skicka e-post

Åsbackaskolan, Örebro

010-473 50 00
Skicka e-post

Lagmansgatan 19
Box 6113
700 06 Örebro
Vägbeskrivning