Skolmåltider i specialskolan

Våra skolor och boenden lagar och serverar måltider varje vardag. En bra måltidsverksamhet är av stor betydelse för att främja den nationella folkhälsan. På våra skolor vill vi erbjuda god, vällagad, näringsriktig mat anpassad till de behov som elever har. Livsmedelsinköp och tillagning sker utifrån ett hållbart perspektiv med utgångspunkt från nationella riktlinjer.

Information till vårdnadshavare angående kostintyg

Om ditt barn av någon anledning behöver specialkost eller alternativ kost ska du som vårdnadshavare lämna in ett kostintyg till skolan. Om barnet behöver specialkost på grund av skäl som kan komma att kräva medicinsk åtgärd så krävs även ett läkarintyg.

Kostintyg

Till skolstarten varje nytt läsår ska du som är vårdnadshavare lämna in ett kostintyg om ditt barn har behov av specialkost eller alternativ kost. Informationen delas med rektor, skolsköterska och mentor, samt eventuell boendepersonal och övrig berörd personal.

Läkarintyg

Vid allergier och tillstånd där behov av medicinska åtgärder kan bli aktuellt krävs även ett läkarintyg. Läkarintyg behöver bara lämnas in en gång. Det är däremot viktigt att du som vårdnadshavare kontinuerligt berättar för skolan om eventuella förändringar, eller om problem uppstår kring måltiderna.

Gör så här

På kostintyget ska du fylla i om ansökan gäller:

  • Specialkost – ändrad kost på grund av födoämnesallergi eller överkänslighet av medicinska skäl, alternativt anpassad kost av annan anledning)
  • Alternativ kost (ändrad kost på grund av religiösa och eller etiska skäl)

Du fyller i vilka särskilda livsmedel som ska uteslutas ur kosten, alternativt vad ditt barn kan äta. Observera att vegankost inte ingår i special- eller alternativ kost.

Ladda ner kostintyget här (PDF-dokument, 139 kB) eller från Vklass. Lämna sedan intyget till skolsköterskan på ditt barns skola, digitalt eller i pappersformat. Bifoga läkarintyg vid behov, och eventuellt intyg från dietist när detta finns. Skolsköterskan informerar kök, rektor, mentor och eventuell boendepersonal om ditt barns behov av special- eller alternativ kost.

Tänk på att

  • Om du inte lämnar in något nytt kostintyg i början av varje läsår förutsätter skolmåltidspersonalen att eleven inte längre behöver specialkost eller alternativ kost.
  • Om ditt barn som äter specialkost eller alternativ kost är sjuk eller frånvarande ska du tala om detta särskilt för skolköket. Stäm av behovet av detta med kökspersonalen!

Kom ihåg att

  • Om ditt barn behöver specialkost på grund av svår allergi så behöver du bifoga ett läkarintyg till din anmälan.
  • Till skolstarten varje nytt läsår ska du skicka in ett nytt kostintyg.

Skol-mat i specialskolan

Våra skolor och boenden lagar och

serverar måltider varje vardag.

Bra mat är viktigt för hälsan.

På våra skolor vill vi servera god mat

som är väl-lagad, närings-riktig och hållbar.

Vi anpassar maten till elevernas behov.

Lämna in kost-intyg inför varje nytt skol-år

ifall ditt barn behöver special-kost.

Info till föräldrar om kostintyg

Behöver ditt barn specialkost

eller alternativ kost?

Då ska du lämna in ett kostintyg till skolan.

Behöver barnet specialkost på grund av

allergier eller andra medicinska skäl?

Då behöver vi också ett läkar-intyg. 

 

Kostintyg

Du som är förälder ska

lämna in ett kostintyg

till skol-starten varje nytt läs-år.

Det gäller specialkost och alternativ kost.

Informationen delas med rektor,

skol-sköterska, mentor, kök och

annan personal som behöver veta.

Om barnet bor på skolans boende

får de också info.

 

Läkarintyg

I vissa fall krävs också läkarintyg.

Det kan vara vid allergier och sjukdomar.

 

Läkarintyg behöver du bara lämna in en gång.

Det är däremot viktigt att du

berättar för skolan om förändringar.

Vi vill också veta om det uppstår problem

kring måltiderna.

 

Gör så här

På kostintyget ska du fylla i

om ditt barn behöver

specialkost eller alternativ kost.

OBS! Du kan inte välja vegan-kost.

 

·         Specialkost = ändrad mat på grund av

allergi eller andra medicinska skäl.

Det kan finnas fler orsaker.

·         Alternativ kost = ändrad mat på grund av

religion eller liknande skäl.

 

Ladda ner kostintyget här 

Kostintyget finns också på Skolnet.

 

Fyll i vilka livs-medel barnet inte äter.

Eller skriv vad ditt barn kan äta.

 

Lämna sedan intyget till skol-sköterskan

på ditt barns skola.

Du kan göra det digitalt

eller på papper.

Lägg till läkarintyg om det behövs.

Om du har ett intyg från en dietist

lägger du till det också.

 

Skolsköterskan informerar sedan personalen.

 

Tänk på att

Du måste lämna in ett nytt kostintyg 

i början av varje läsår.

Om du inte gör det

får ditt barn ordinarie mat.

Om ditt barn inte är i skolan

ska du informera skol-köket om det.

Det är onödigt att de lagar särskild mat 

om ditt barn inte är där. 

 

Glöm inte

  •  Om ditt barn behöver specialkost

på grund av svår allergi

behöver du ha med ett läkarintyg

i din anmälan.

  • Till skolstarten varje nytt läsår

ska du skicka in ett nytt kostintyg.

Publicerat tisdag 13 oktober 2020