Söka till förskoleklass vid specialskola

Vi erbjuder plats i förskoleklass i samtliga våra specialskolor utom på Hällsboskolan i Stockholm.

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en specialskola ska barnet enligt myndighetens interna regler ha en sådan funktionsnedsättning som motiverar att barnet också kan komma att tas emot i den specialskola där barnet går i förskoleklass. Beslutet innebär inte att barnet senare kommer tas emot i specialskolan.

När ska du söka?

För barn som ska börja i förskoleklassen till höstterminen ska ansökan vara inlämnad senast den 15 mars samma år. Vi strävar efter en handläggningstid under tre månader.

Hur ansöker du?

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats i förskoleklass vid specialskola. Om ni är två vårdnadshavare ska båda underteckna ansökan.

Ansökan görs skriftligt på en blankett som du laddar ner från vår webbplats. Fyll i blanketten elektroniskt och skriv sedan ut den, eller skriv ut blanketten och fyll i för hand. Glöm inte att underteckna innan den skickas till oss per post. Om du inte kan skriva ut blanketten, kan du beställa den från oss.

I blanketten står vilka handlingar du ska skicka med ansökan. Det är viktigt att du skickar in alla de handlingar som är obligatoriska. Vilka handlingar det är står i ansökningsblanketten. Om du inte skickar in handlingarna, skickar vi brev till dig om att du ska skicka in dem. Utan de obligatoriska handlingarna kan vi inte avgöra om ditt barn har rätt att gå i förskoleklass hos oss. Ansökan kommer då att avslås.

Vad händer sen?

Om ditt barn får en plats i förskoleklass vid specialskola kommer du få ett skriftligt besked per post, så snart vi har fattat ett beslut. Specialpedagogiska skolmyndigheten underrättar också barnets hemkommun om beslutet.

Skolan där ditt barn ska gå kommer inför terminsstart att skicka information, bjuda in ditt barn till besök, bjuda in till föräldramöte samt arrangera överlämning från tidigare verksamhet.

Skulle din ansökan avslås kan ditt barn inte börja i förskoleklass vid specialskolan och vi kommer skicka beslut om det till hemkommunen. Det är då hemkommunens ansvar att se till att ditt barn får plats i förskoleklassen.

Beslut om mottagande i förskoleklass vid specialskola kan inte överklagas.

Tänk också på att

Det är bra att ta kontakt med specialskolan där du söker plats i förskoleklassen innan du ansöker om plats. Då kan du få en uppfattning om skolan passar för ditt barn och vad det innebär att gå i förskoleklass vid en specialskola.

 

Publicerat tisdag 7 januari 2014 Granskat fredag 3 augusti 2018

Kontakt

Susanne Tholander

010 473 51 08 Skicka e-post
Tillbaka till toppen