Kvalitetsarbete på våra skolor

På våra skolor använder vi ett kvalitetssäkringssystem som heter Qualis. Med hjälp av Qualis mäter vi kvaliteten inom olika områden.

Verktyget används för skolans utveckling och genomförs med hjälp av personal, elever och föräldrar via samtal och enkäter.

Vi arbetar med kvalitetssäkring för att få syn på vad som skapar bra resultat och god kvalitet. Arbetet bidrar även till att kommunicera vision, mål och resultat för skolorna. Genom detta systematiska förbättringsarbete vill vi utveckla en hög kvalitet över tid.

Hur det går till

Kvalitet är något vi jobbar med hela tiden. Arbetet med verktyget Qualis innebär att skolans arbetslag och rektor först genomför en självvärdering utifrån olika kvalitetskriterier inom tolv områden. Därefter besvarar elever, föräldrar och personal enkäter inom samma områden.

När självskattningar och enkäter är klara genomförs en granskning på plats. Granskarna genomför lektionsbesök, besök på skolans boenden, intervjuer med elever, föräldrar, olika personalgrupper och rektor.

Granskningen läggs samman med den självvärdering och de enkäter som gjorts och resulterar i en rapport. I rapporten får sedan skolan syn på vilka områden de ska fokusera på för utveckling.

Självvärdering inom tolv områden

 • Kunskaper och färdigheter
 • Trygghet och trivsel
 • Elevernas ansvar för eget lärande
 • Arbetssätt och lärarroll
 • Delaktighet
 • Elevernas fritid och hälsa
 • Organisation
 • Styrning och ledarskap
 • Kommunikation
 • Kompetens
 • Resursutnyttjande
 • Image
Publicerat fredag 10 januari 2014 Granskat fredag 3 augusti 2018