Förskoleklass

För att ett barn ska tas emot i förskoleklass vid en specialskola ska barnet ha en sådan funktionsnedsättning som motiverar att barnet också kan komma att tas emot i den specialskola där barnet går i förskoleklass.

Beslutet innebär inte att barnet senare kommer tas emot i specialskolan.

Idag finns det förskoleklass vid flera av våra skolor. Vad som gäller för den skola du är intresserad av kan du läsa om på skolornas egna sidor.

För elever som ska skrivas in i förskoleklass till höstterminen ska ansökan vara inlämnad senast den 15 november året innan.

Läs mer om vilka barn som har rätt till förskoleklass i specialskolan och hur du söker.

Publicerat fredag 11 oktober 2019