Om våra specialskolor

Undervisningen vid våra skolor anpassas till eleven och det finns flera alternativ till elevernas skolgång.

Vanligast är att eleverna hos oss läser på heltid, men vi kan också erbjuda deltidsutbildning om det behovet finns. Vi har boenden för de barn och ungdomar som bor långt från skolan. Våra skolor har en helhetssyn på elevernas skolvardag.

På sidorna i menyn kan du läsa mer om möjligheterna på våra skolor. Du kan också ta del av hur våra boenden och vår fritidsverksamhet fungerar, vad som gäller kring elevresor samt hur vi arbetar för våra elever i vår elevhälsa.

Publicerat onsdag 9 oktober 2019