Fritidshem

Eleverna har rätt till en meningsfull fritid — aktiviteter tillsammans skapar social gemenskap och kamratskap som är viktigt för alla barn.

Specialskolorna har en helhetssyn på barnens vardag och erbjuder fritidsverksamhet i olika former, både som fritidshem och genom olika aktiviteter efter skoltid.

Efter skoltid erbjuds många olika aktiviteter. Det kan vara aktiviteter på skolan, eller i samarbete med en lokal förening. Många elever utför givetvis också fritidsaktiviteter på eget initiativ.

Våra fritidshem

Vid våra skolor finns fritidshem. På Ekeskolan och på Åsbackaskolan finns fritidshemmen för eleverna under hela skolgången och på de övriga skolorna för de yngre årskurserna. Hur de är utformade varierar från skola till skola och ibland samarbetar de med skolans boende.

 

Ansök till fritidshem

Här hittar du blanketten
för att söka plats på fritidshem och
blanketten för att säga upp platsen.

Skicka ansökan först när du vet säkert
att ditt barn ska börja i specialskolan.

Ansökan skickar du till ditt barns skola.

Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Ansökan till fritidshem

Här finns blanketten: Ansökan till fritidshem (PDF-dokument, 129 kB)

Gör så här:

  • Fyll i blanketten.
  • Skriv ut den.
  • Skriv under med ditt namn.
  • Skicka blanketten till den skola
    ditt barn ska börja på.

Säg upp ditt barns plats
på fritidshem

Här finns blanketten: Uppsägning av fritidshemsplats  (PDF-dokument, 154 kB)

Gör så här:

  • Fyll i blanketten.
  • Skriv ut den.
  • Skriv under med ditt namn.
  • Skicka blanketten till ditt barns skola.
Publicerat tisdag 14 mars 2023