En taxibil med taxiskylt

Elevresor

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan och eleverna är försäkrade under resan. De flesta yngre elever har skolskjuts mellan hemmet och skolan. De äldre eleverna åker i de flesta fall kollektivt, ibland med en ledsagare på vissa skolor om så behövs.

Veckoslutsresor

Elever som bor på skolans boende erbjuds en resa till skolans första skoldag på veckan och en resa hem vid varje veckoslut. De reser då med flyg, tåg, buss eller taxi, beroende på var de bor.

Skolan står för resekostnader 

Du som vårdnadshavare betalar ingenting för resorna. Skolan står för resekostnaderna och organiserar alla veckoslutsresor samt alla resor i anslutning till skoldagens start och slut.

Elevresor

Skolan ansvarar för elevernas resor

till och från skolan varje dag.

Eleverna är försäkrade under resan.

De flesta yngre elever har skol-skjuts

mellan hemmet och skolan.

De äldre eleverna åker oftast kollektivt.

På vissa skolor har de med sig en led-sagare

om det behövs.

Veckosluts-resor för elever

som bor på skolans boende

Elever som bor på skolans boende

kan få en resa till skolan

och en resa hem varje vecka.

De kommer då till den

första skol-dagen i veckan

och reser hem till vecko-slutet.

 

Eleverna reser då med tåg, buss, flyg eller taxi.

Det beror på var de bor.

Yngre elever och

elever med behov av särskilt stöd

har med sig personal från skolan

när de reser.

Skolan betalar resorna

Du som är förälder

betalar ingenting för resorna.

Det gör skolan.

Det är också skolan som

organiserar alla resor till och från skolan.

Publicerat tisdag 25 oktober 2022