Undervisning i specialskola

På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten specialskolor för elever som behöver en annan skolform. Det som utmärker våra skolor är att våra elever får en skolmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer.

En film om våra specialskolor
Syntolkning av filmen En film om våra specialskolor
Publicerat tisdag 15 september 2020