En film om tvåspråkighet

Teckenspråksutbildning

SPSM bedriver utbildning i svenskt teckenspråk för elever som inte går i specialskolan och som behöver lära sig svenskt teckenspråk, antingen för att de har syskon eller föräldrar som är teckenspråkiga eller för att de själva har hörselnedsättning. Utbildningen finns både som fjärrundervisning och som kursveckor i SPSM:s lokaler.

Teckenspråksutbildningen ses över

Elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk ska kunna göra det, oavsett var i landet de bor. Därför ser vi nu över hur, när och var vi anordnar utbildningen i svenskt teckenspråk. Det gör vi för att tillgången och kvaliteten i utbildningen på lång sikt ska bli mer likvärdig över landet.

På kort sikt, under läsåret 2022/2023, erbjuder vi kursveckor på följande orter: 

  • Härnösand med start vecka 45
  • Örebro med start vecka 35
  • Stockholm med start vårterminen -23. 

Fjärrundervisning erbjuds till elever i hela landet i mån av plats.

Så här ansöker du

Fyll i och skicka in ansökningsblanketten (Word-dokument, 47 kB) för att anmäla ditt barn till utbildningen. Eftersom utbildningen är förlagd på skoltid måste rektorn på elevens skola godkänna att eleven deltar. 

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen i svenskt teckenspråk riktar sig till elever i årskurs 1-9 och gymnasiet som

  • har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning
  • har föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning (CODA).
  • Även elever som själva är döva eller har hörselnedsättning kan delta i utbildningen, i mån av plats.

Kontakta oss

Fjärrundervisning: Ulrika Malmheim 

Kursveckor: Christina Gärdin

Publicerat onsdag 14 september 2022