Specialskola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Ekeskolan i Örebro som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från hela landet. På Ekeskolan får våra elever en synanpassad utbildning. Vi har undervisning från förskoleklass till årskurs 10. 

Synanpassad utbildning på Ekeskolan

Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning behöver bland annat synanpassade lärmiljöer, synanpassad utbildning, anpassade läromedel, synspecifika hjälpmedel och individuellt anpassad undervisning för att undervisningen ska bli tillgänglig. Det erbjuder vi på Ekeskolan i Örebro. Hos oss undervisar personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Vem kan gå på Ekeskolan?

Målgruppen för Ekeskolan är elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det är synnedsättningen som tillsammans med ytterligare funktionsnedsättning medför att eleven behöver en anpassad lärmiljö på specialskolan. 

Så ansöker du till specialskola

För att ansöka om en plats vid specialskolan så fyller du i vår ansökningsblankett. På ansökningsblanketten markerar du i kryssrutorna vilken eller vilka funktionsnedsättningar ditt barn har och lägger till de handlingar vi behöver. För barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning behöver vi:

Har ditt barn också ytterligare funktionsnedsättningar, kryssar du för detta och bifogar det underlag vi behöver. Läs mer på ansökningsblanketten vilka handlingar vi behöver. Det är viktigt att du vet att om du väljer att skicka in en ansökan där det saknas nödvändiga handlingar kommer detta att innebära att du får vänta längre på beslut än om en komplett ansökan kommer in i tid. Det kan innebära att skolplacering kan bli senare än önskemålet. Mer om ansökan till specialskola.

Har du frågor om ansökan går det bra att ringa eller mejla till vår handläggare på 010 473 51 00 eller sokaskola@spsm.se.

För elever med nedsatt syn och någon funktions-nedsättning till

Specialpedagogiska skolmyndigheten

har en skola som heter Ekeskolan.

Den finns i Örebro.

Där går elever som har nedsatt syn

plus ytterligare funktionsnedsättning.

Vi tar emot elever från hela landet.

Vi har förskole-klass till årskurs 10.

Ekeskolan är en syn-anpassad skola

Elever som både ser dåligt och
har någon mer funktionsnedsättning

behöver en anpassad lär-miljö.

Det har vi på Ekeskolan.

Vår personal har också
hög special-pedagogisk kompetens.

Vi använder anpassade läro-medel.

Eleverna får syn-hjälpmedel.

Läraren anpassar undervisningen till
varje elev.

Sök till Ekeskolan

Hör ditt barn till vår målgrupp?

Då kan du söka till Ekeskolan.

Så här söker du till Ekeskolan

Läs mer

Publicerat fredag 21 april 2023