Elever och lärare jobbar tillsammans

För elev med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver Ekeskolan i Örebro som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från hela landet. På Ekeskolan får våra elever en synanpassad utbildning. Vi har undervisning från förskoleklass till årskurs 10. 

Synanpassad utbildning på Ekeskolan

Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning behöver bland annat synanpassade lärmiljöer, synanpassad utbildning, anpassade läromedel, synspecifika hjälpmedel och individuellt anpassad undervisning för att undervisningen ska bli tillgänglig. Det erbjuder vi på Ekeskolan i Örebro. Hos oss undervisar personal med hög specialpedagogisk kompetens. 

Vem kan söka?

Målgruppen för Ekeskolan är elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning. Det är synnedsättningen som tillsammans med ytterligare funktionsnedsättning medför att eleven behöver en anpassad lärmiljö på specialskolan. Du som har ett barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning kan därför ansöka om att ditt barn ska tas emot i specialskolan.

För att ett barn ska tas emot i specialskolan måste det kunna utredas att barnet tillhör specialskolans målgrupp enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800).

Så här söker du till specialskolan. 

Publicerat måndag 7 september 2020