Elever och vårdnadshavare om specialskolan

Här har vi samlat olika intervjuer, artiklar och filmer där våra elever och deras vårdnadshavare delar med sig hur de har upplevt specialskolan.

Vänerskolan var ett självklart val

I filmen berättar Conny Norén om varför han och Petronella tyckte Vänerskolan var ett självklart val för deras två döttrar som är döva och vad de tycker om Vänerskolan. 

Så här tycker elever som bytt från grundskola till specialskola

Två speciallärare har gjort en studie om hur elever som är döva eller har hörselnedsättning upplever att gå från en auditivt orienterad till en visuellt orienterad skolmiljö. 

Studien: "Jag känner mig mer hemma i dövvärlden även om jag kan prata" - Ungdomars erfarenheter av att byta från en auditivt orienterad till en visuellt orienterad skolmiljö

Möt tvåspråkiga Alex, tidigare elev på Östervångsskolan

Möt tvåspråkiga Alex, elev på Östervångsskolan 2007-2017. Ta del av hans föräldrars tankar om skolval och betydelsen av tvåspråkighet för Alex.

Vilket språk använder våra elever - svenskt teckenspråk eller svenska?

I denna film berättar elever på Manilla, en tvåspråkig skola i en teckenspråkig miljö, om vilka språk de använder och när de använder respektive språk. 

Lite mer om tvåspråkighet

Elever som hör dåligt och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I filmen träffar vi Linnea och hennas mamma Jessica. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk.

Publicerat tisdag 2 maj 2023