Specialskolans målgrupper

Här får du veta mer om vilka skolor vi har för respektive målgrupp för specialskolan.

Våra skolor och inriktningar

Regionala skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Nationella skolor för elever med grav språkstörning

Nationell skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Nationell skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och elever med medfödd dövblindhet

Publicerat måndag 25 oktober 2021