Skolnet

Skolnet är våra specialskolors utbildningsplattform. Elever och vårdnadshavare kan genom Skolnet följa arbetet i skolan. I Skolnet publiceras nyheter, viktig information, scheman och närvaro. Här anmäler även du som vårdnadshavare ditt barns frånvaro.

Om Skolnet

Skolnet är byggt som ett socialt nätverk på internet mellan elever, vårdnadshavare och skolans personal. Alla kan både ge och ta emot information.

Med Skolnet blir skolan mer flexibel. När en elev inte kan komma till skolan kommer hon eller han ändå kunna delta i skolarbetet.

Namnändring

Vklass och Skolnet är samma sak. Från och med läsåret 2020-2021 kommer Skolnet att byta namn till Vklass.

Logga in på Skolnet - vårdnadshavare

Du som är vårdnadshavare kan logga in på Skolnet med BankID via länken högst upp på denna sida eller via appen Vklass. 

Läs mer om hur inloggningen fungerar:

Logga in på Skolnet - elev

Om du är elev på en av våra skolor loggar du in på Skolnet genom att använda den dator som du får låna från skolan. Du kan även logga in från en surfplatta, mobiltelefon eller en privat dator.

Läs mer om hur inloggningen fungerar:

Logga in på Mitt barns lärande

Genom att logga in till Mitt barns lärande kan du följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av pedagogiska planeringar, bedömningar och den individuella utvecklingsplanen. Du loggar in med BankID via länken högst upp på denna sida.

Läs mer om hur inloggningen fungerar:

Problem vid inloggning eller andra frågor

Om du har problem att logga in på Skolnet eller Mitt barns lärande eller om du har andra frågor om detta så ska du kontakta ditt barns mentor eller skolans rektor.

Instruktionsfilmer

Vårdnadshavare - så här loggar du in till Skolnet med BankID på dator

Vårdnadshavare – så här loggar du in till Skolnet med appen Vklass på iPhone eller iPad

Vårdnadshavare – så här loggar du in till Skolnet med appen Vklass på Android

Publicerat onsdag 9 september 2020