Modersmål eller inte?

Om dina föräldrar har ett annat språk än svenska kan du få undervisning i deras språk, det brukar kallas modersmålsundervisning. Här försöker vi reda ut om det gäller för dig som har teckenspråkiga föräldrar.

Det finns två lagar som beskriver rättigheter att få lära sig teckenspråk och modersmål, den ena är språklagen och den andra är skollagen.

Språklagen

I språklagen (14 §) står det att den som har behov av teckenspråk ska få möjligheter att lära sig det.

Skollagen

I skollagen (7 §) står det att elever som har föräldrar (eller vårdnadshavare) som har ett annat modersmål än svenska, ska få modersmålsundervisning i detta språk om

  • det är ett språk som familjen använder varje dag
  • om eleven har, åtminstone lite, kunskap i språket.

Men det står också att om språket är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, så har eleven rätt att få undervisning i språket även om det inte används varje dag i hemmet och även om du inte har någon kunskap i språket. Teckenspråket är inte ett nationellt minoritetsspråk, men i språklagen jämställs det med dem.

Modersmålsundervisning i teckenspråk

Skolverket har tagit fram kursplaner i modersmålsundervisningen för de nationella minoritetsspråken, men ingen för teckenspråk. Därför har vi tagit fram en egen kursplan för vår undervisning i teckenspråk, men vi ger inte betyg i ämnet. Vår undervisning i teckenspråk ersätter inte modersmålsundervisningen. Du kan både få modersmålsundervisning i teckenspråk i din hemkommun och delta i vår undervisning.

Skydda och främja teckenspråk

En annan intressant lagtext är 9 § i Språklagen, som säger att det allmänna ska skydda och främja det svenska teckenspråket. Det allmänna betyder bland annat kommun, landsting och stat.

Publicerat söndag 20 maj 2018