Teckenspråk för syskon och barn till döva

Har du syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning? Går du i skolan? Då kan du få undervisning i teckenspråk. Här kan du läsa om hur det går till, vad du får lära dig och vad du kan ha för nytta av att kunna teckenspråk.

Så här funkar det

Du kan få undervisning i teckenspråk en vecka per termin från vårterminen i första klass till gymnasieskolans slut. Du kan börja när du vill och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller redan kan en del teckenspråk när du börjar.

Vi försöker ordna så att du får gå i en grupp där alla kan ungefär lika mycket teckenspråk. Som mest kan ni vara tio elever i en grupp. De andra eleverna på utbildningen har också syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. När du har anmält dig får du veta vilken vecka du är välkommen.

Dagarna ser ut ungefär som en vanlig skoldag. Du börjar på morgonen och slutar på eftermiddagen. Du har lektioner, raster och lunch.

Utbildningen kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller skolan.

Det här får du lära dig

Olika länder har olika teckenspråk. Här får du lära dig svenskt teckenspråk. Du får lära dig att använda språket i olika sammanhang, till exempel hemma, i videofilmer eller med personer du inte känner. Vi kommer att prata om hur det var förr att vara teckenspråkig och hur det är idag. Vi pratar också om hur det är att ha syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

I ramkursplanerna kan du läsa mer om vad du får lära dig.

Här finns utbildningen

Du kan gå utbildningen på

  • Birgittaskolan i Örebro, om du bor i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro eller Östergötlands län.
  • Kristinaskolan i Härnösand, om du bor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands eller Gävleborgs län
  • Manillaskolan i Stockholm, om du bor i Stockholms, Uppsala eller Gotlands län
  • Vänerskolan i Vänersborg, om du bor i Västra Götalandsregionen, Hallands län eller Jönköpings län
  • Östervångsskolan i Lund, om du bor i Blekinge, Skåne, Kalmar eller Kronobergs län.

På skolorna går elever som är döva eller har en hörselnedsättning, från förskoleklass till och med högstadiet. De har teckenspråk som sitt första- eller andraspråk. De flesta som arbetar på skolan kan både svenska och svenskt teckenspråk. Vi brukar säga att skolorna har en teckenspråkig miljö.

Om ditt syskon går på en av skolorna, kan du få se hur hans eller hennes vardag ser ut.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Någon av dina föräldrar ska skriva på den. Våra olika skolor har olika rutiner för att ta emot din ansökan. Läs mer om hur det går till på sidan Ansökan.

Om du behöver resa eller övernatta

Om du går i ettan, tvåan, trean eller fyran och behöver skolskjuts till skolan, så ordnar vi det. Är du äldre får du biljetter till vanliga bussen eller tunnelbanan. Det kostar ingenting.

Om du har långt till skolan kan du kontakta oss för att se om skolan har möjlighet att ordna boende eller skolskjuts.  

Resorna och det boende vi ordnar åt dig kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller din skola.

Mer om hur det fungerar med resor och boende kan du läsa på sidan Boende och resor.

Borta från din vanliga undervisning

Om du ska gå på teckenspråksutbildning och kommer att vara borta från din vanliga undervisning, måste du eller dina föräldrar prata med din rektor. Det är rektorn som godkänner att du får vara borta från undervisningen. Det kan vara så att du behöver ta med läxor och annat skolarbete till teckenspråksveckan. Då kan vi ge dig läxhjälp.

Riskerar du att inte få godkänt i något eller några ämnen, kan utbildningen i teckenspråk vara ett särskilt stöd för dig att nå målen. Men det måste du och din rektor komma överens om i så fall.

Ibland räknas teckenspråksveckan som en del av elevens val

Om ni använder teckenspråk hemma, kan det ses som ditt modersmål. Då kan teckenspråksutbildningen hos oss planeras som språkvalet, elevens val eller skolans val i ditt schema.

Nyttan med att kunna teckenspråk

Det är bra att kunna flera språk. Då kan du kommunicera med många olika människor. Kunskaper i språk gör det lättare att förstå andra människor och deras sätt att leva. Det blir också lättare för dig att lära dig fler språk. Om du kan teckenspråk kan du lära känna andra teckenspråkiga personer och ta del av teckenspråkig kultur, till exempel teater och tv-program.

Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan du utveckla din identitet, uttrycka känslor och tankar och du förstår också hur andra känner och tänker.

CODA är en engelsk förkortning som står för Children Of Deaf Adults (barn till vuxna döva). Du är CODA om du har föräldrar som använder teckenspråk hemma. Men annars är du precis som andra barn i andra familjer – helt unik.

Du som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning använder kan också använda teckenspråk, i olika utsträckning, i ditt hem.

Man kan säga att du lever i en tvåspråkig miljö när det gäller teckenspråk och svenska.

Dela informationen till andra

Dela gärna med dig av informationen till andra elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Publicerat fredag 7 september 2018 Granskat måndag 19 november 2018

Läs mer om teckenspråk

  • Bildtext saknas

    Lär dig svenskt teckenspråk

    Teckenspråk är bra att kunna, både för dig som har en hörselnedsättning och för dig som har syskon eller föräldrar som använder teckenspråk. Med teckenspråk kan du kommunicera med fler människor och

Information till föräldrar

Här finns information som du kan ge till dina föräldrar. 

Information till föräldrar (PDF-dokument, 28 bytes)

Information till rektor

Här har vi samlat information som din rektor kan ha nytta av.

Information till rektorer (PDF-dokument, 29 bytes)

Birgittaskolan Örebro

Roger Holmström

010 473 67 90 Skicka e-post

Kristinaskolan Härnösand

Monika Nyberg

Skicka e-post

Manillaskolan Stockholm

Bülent Yalcin

010 473 68 00 Skicka e-post

Sabine Gileborn

Skicka e-post

Vänerskolan Vänersborg

Malin V Johansson

010 473 62 84 Skicka e-post

Östervångsskolan Lund

Istvan Molnar

010 473 54 82 Skicka e-post