En bild på en kortlek med bilder på ritade tecken.

Teckenspråk för syskon och barn till döva

Har du syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning? Går du i skolan? Då kan du få undervisning i teckenspråk. Här kan du läsa om hur det går till, vad du får lära dig och vad du kan ha för nytta av att kunna teckenspråk.

Så här funkar det

Du kan få undervisning i svenskt teckenspråk en vecka per termin från vårterminen i första klass till gymnasieskolans slut. Du kan börja när du vill och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller redan kan en del teckenspråk när du börjar. Som en del av din teckenspråksundervisning kan du även få fjärrundervisning i svenskt teckenspråk

Vi försöker ordna så att du får gå i en grupp där alla kan ungefär lika mycket teckenspråk. Som mest kan ni vara tio elever i en grupp. De andra eleverna på utbildningen har också syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. När du har anmält dig får du veta vilken vecka du är välkommen.

Dagarna ser ut ungefär som en vanlig skoldag. Du börjar på morgonen och slutar på eftermiddagen. Du har lektioner, raster och lunch.

Utbildningen kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller skolan.

Det här får du lära dig

Olika länder har olika teckenspråk. Här får du lära dig svenskt teckenspråk. Du får lära dig att använda språket i olika sammanhang, till exempel hemma, i videofilmer eller med personer du inte känner. Vi kommer att prata om hur det var förr att vara teckenspråkig och hur det är idag. Vi pratar också om hur det är att ha syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

I ramkursplanen kan du läsa mer om vad du får lära dig. 

Här finns utbildningen

Du kan gå utbildningen på

  • Birgittaskolan i Örebro, om du bor i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro eller Östergötlands län.
  • Kristinaskolan i Härnösand, om du bor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands eller Gävleborgs län
  • Manillaskolan i Stockholm, om du bor i Stockholms, Uppsala eller Gotlands län
  • Vänerskolan i Vänersborg, om du bor i Västra Götalandsregionen, Hallands län eller Jönköpings län
  • Östervångsskolan i Lund, om du bor i Blekinge, Skåne, Kalmar eller Kronobergs län.

På skolorna går elever som är döva eller har en hörselnedsättning, från förskoleklass till och med högstadiet. De har teckenspråk som sitt första- eller andraspråk. De flesta som arbetar på skolan kan både svenska och svenskt teckenspråk. Vi brukar säga att skolorna har en teckenspråkig miljö.

Om ditt syskon går på en av skolorna, kan du få se hur hans eller hennes vardag ser ut.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Någon av dina föräldrar ska skriva på den. Våra olika skolor har olika rutiner för att ta emot din ansökan. Läs mer om hur det går till på sidan Ansökan

Om du även vill ansöka om fjärrundervisning behöver du göra det på en separat blankett. Den hittar du på sidorna för fjärrundervisning.

Om du behöver resa eller övernatta

Om du går i ettan, tvåan, trean eller fyran och behöver skolskjuts till skolan, så ordnar vi det. Är du äldre får du biljetter till vanliga bussen eller tunnelbanan. Det kostar ingenting.

Om du har långt till skolan kan du kontakta oss för att se om skolan har möjlighet att ordna boende eller skolskjuts.  

Resorna och det boende vi ordnar åt dig kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller din skola.

Mer om hur det fungerar med resor och boende kan du läsa på sidan Boende och resor.

Nyttan med att kunna teckenspråk

Det är bra att kunna flera språk. Då kan du kommunicera med många olika människor. Kunskaper i språk gör det lättare att förstå andra människor och deras sätt att leva. Det blir också lättare för dig att lära dig fler språk. Om du kan teckenspråk kan du lära känna andra teckenspråkiga personer och ta del av teckenspråkig kultur, till exempel teater och tv-program.

Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan du utveckla din identitet, uttrycka känslor och tankar och du förstår också hur andra känner och tänker.

CODA är en engelsk förkortning som står för Children Of Deaf Adults (barn till vuxna döva). Du är CODA om du har föräldrar som använder teckenspråk hemma. Men annars är du precis som andra barn i andra familjer – helt unik.

Du som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning använder kan också använda teckenspråk, i olika utsträckning, i ditt hem. Man kan säga att du lever i en tvåspråkig miljö när det gäller teckenspråk och svenska.

Publicerat fredag 27 november 2020