Vanliga frågor om fjärrundervisning

Här kan du som arbetar nära elever som vill och behöver lära sig svenskt teckenspråk få veta mer om hur fjärrundervisning fungerar och få svar på några av dina frågor.

Vilken nytta har fjärrundervisning för eleven?

För elever som är döva eller har en hörselnedsättning är det viktigt att få tillgång till det svenska teckenspråket och till andra barn, unga och vuxna som de kan identifiera sig med. Fjärrundervisning gör det möjligt för dessa elever att få tillgång till ett teckenspråkigt sammanhang – oavsett var i landet de bor.

För många elever kan teckenspråksundervisning och tillgången till en teckenspråkig gemenskap vara nyckeln till

 • en stärkt självbild
 • förbättrade kunskapsresultat
 • en ökad medvetenhet om sin hörselnedsättning.

Att konstant behöva anstränga sig för att höra vad som sägs och hänga med är utmattande, och många elever som har en hörselnedsättning presterar därför sämre i skolan och har färre fritidsaktiviteter än andra elever. Att då också kunna kommunicera på teckenspråk är en tillgång och innebär en frihet för eleven.

Vad innebär det att tillhöra specialskolans målgrupp?

Fjärrundervisning i teckenspråk riktar sig till elever som tillhör specialskolans målgrupp. Det betyder att eleven måste ha en hörselnedsättning som gör att han eller hon skulle kunna bli antagen vid en specialskola på hel- eller deltid för att omfattas av erbjudandet om fjärrundervisning. Elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning omfattas också av erbjudandet.

Kostar fjärrundervisning någonting?

Fjärrundervisning i teckenspråk kostar ingenting, varken för eleven eller för er på hemskolan. Däremot behöver hemskolan tillhandahålla

 • en lämplig lokal där eleven kan sitta ostört
 • en dator med bra uppkoppling och webbkamera (se teknisk specifikation i nästa fråga)
 • ett konto på Skype för företag som eleven kan använda
 • en handledare som kan vara med eleven under fjärrlektionen.

Hemskolan måste alltid godkänna att eleven deltar i fjärrundervisning. Detta beror bland annat på att fjärrundervisningen i teckenspråk ligger utanför timplanen, vilket innebär att hemskolan kan behöva göra anpassningar i elevens schema för att han eller hon ska kunna delta. Anpassningarna kan vara att eleven får fjärrundervisning på elevens val, innan skolan börjar eller mellan två andra lektioner.

Vilken teknik behövs?

Svenskt teckenspråk är ett visuellt språk. Därför behövs en stor skärm med bra upplösning. Uppkopplingen måste vara stabil och rummet behöver ha bra belysning. Den teknik som ni på hemskolan behöver tillhandahålla är

 • PC-dator - med Windows operativsystem W10, W8 eller W7
 • Skype för företag - Om er organisation inte har programmet och licens för Skype för Företag så hittar vi en lösning via en webbläsare.
 • Stor skärm med bra upplösning – Vi rekommenderar minst 20 tum och en extern webbkamera att ha på den. En bärbar dator fungerar men skärmen kan då vara i minsta laget. 
 • Nätverksåtkomst via nätverkssladd - är att rekommendera, trådlöst wi-fi kan vara ostabilt.
 • Avskild datorplats för eleven - En avskild plats för eleven. 

OBS! Läsplattor som Ipad och Chromebook fungerar inte med vår fjärrundervisning.

Vilka tider kan eleven få fjärrundervisning?

Det finns tre lektionspass som eleven kan välja mellan. Tillsammans med er kommer vi överens om vilket lektionspass som passar eleven bäst. Fjärrundervisningen sker oftast under skoltid. I undantagsfall kan vi lägga lektioner innan eller efter skoltid.

Kan eleven få fjärrundervisning i teckenspråk som modersmålsundervisning?

Nej, det är skolhuvudmannens uppgift att erbjuda modersmålsundervisning. Fjärrundervisning i teckenspråk kan vara ett bra komplement till modersmålsundervisning, men vi ger inte betyg i ämnet.

Ger ni betyg i teckenspråk via fjärrundervisning?

Nej, vi ger inte betyg.

Vem ansvarar för att det finns ett konto på Skype för företag?

Det är ni på hemskolan som ansvarar för att eleven har ett konto på Skype för företag på datorn som kan användas för fjärrundervisningen. Eleven ska inte använda sitt privata konto.

Vad är skillnaden på fjärrundervisning och distansundervisning?

Fjärrundervisning och distansundervisning är inte samma sak. I fjärrundervisning är det enda som skiljer eleverna från sin lärare att läraren befinner sig på en annan plats, medan distansundervisning innebär att eleverna och läraren är helt åtskilda – både i tid och rum.

Hittar du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du mejla oss på fjarrundervisning@spsm.se.

Publicerat måndag 3 juni 2019