En film om tvåspråkighet

Lär dig svenskt teckenspråk

Teckenspråk är bra att kunna, både för elever som är döva eller har en hörselnedsättning och för elever som har syskon eller föräldrar som använder teckenspråk. Teckenspråk gör det möjligt att kommunicera med fler människor och ger eleven fler valmöjligheter i livet – både nu och i framtiden.

Teckenspråksundervisning på SPSM

På våra specialskolor använder vi svenskt teckenspråk överallt – i klassrummet, på skolgården, i simhallen och på våra boenden. Det kallas för att vi har en teckenspråkig miljö, och det gör specialskolan till en av de bästa platserna att vara på för barn och elever som vill lära sig svenskt teckenspråk.

Men även elever som går i skola på sin hemort, och som tillhör specialskolans målgrupp, kan lära sig svenskt teckenspråk hos oss.

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning kan få

Elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning kan få

Kombinera för bästa resultat

Vi rekommenderar alla som vill lära sig svenskt teckenspråk hos oss att både delta i fjärrundervisning och komma till en specialskola med jämna mellanrum för att vistas i en teckenspråkig miljö. På så vis får de både regelbunden undervisning av en teckenspråkslärare och träffa andra, både unga och vuxna, som använder svenskt teckenspråk i vardagen. Det gör att de får goda förutsättningar för att kunna bli tvåspråkiga, och själva kunna välja vilket språk de vill använda i olika situationer.

Publicerat torsdag 23 september 2021