Bilden visar en filmkamera med illustration och text i skärmen. Ovanför filmkameran står en text "Vodden Lika Värde"

Vodd: Tvåspråkig läs- och skrivutveckling

I detta avsnitt diskuterar vi hur barn som är döva eller har hörselnedsättning lär sig att läsa och skriva med särskilt fokus på stavning och om teckenspråket kan påverka läs- och skrivutvecklingen. 

Vodd: Tvåspråkig läs- och skrivutveckling för elever som är döva eller har hörselnedsättning
Publicerat fredag 18 juni 2021