Bilden visar en videokamera och texten Vodden Lika Värde.

Vodd: Tema dövblindhet - Vårt resurscenters kunskap och stöd till målgruppen

Våra rådgivare från resurscenter dövblind delar med sig hur de jobbar med stöd till förskolor och skolor som har barn eller elev med medfödd eller förvärvad dövblindhet, det vill säga en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 

Ett samtal med rådgivare från resurscenter dövblind
Publicerat fredag 30 april 2021