Vodd: Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk firar 40 år

Den 14 maj 1981 erkände riksdagen att svenskt teckenspråk är dövas första språk och att det skulle användas i undervisningen i specialskolor. Det blev startskottet för tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö på våra tvåspråkiga specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Sverige var först i världen med att erkänna teckenspråk som ett språk. Hur ser det ut i våra skolor idag? Vad är tvåspråkig undervisning egentligen? Det pratar vi om i detta voddavsnitt. 

Svenskt teckenspråk som undervisningsspråk firar 40 år

<p>I detta avsnitt samtalar vi med Lina Jerp&ouml;, samordnare tv&aring;spr&aring;kighet, om vad tv&aring;spr&aring;kig undervisning &auml;r och skillnaden mellan specialskolans och grundskolans l&auml;roplan. V&aring;ra skolor ber&auml;ttar ocks&aring; om hur de kommer fira teckenspr&aring;kets dag och varf&ouml;r det &auml;r viktigt att fira.&nbsp;</p>
Publicerat fredag 18 juni 2021