En bild på en kamera som visar Nyanlända döva och språkdeprivation i ett skol- och livsperspektiv samt titeln VODDEN LIKA VÄRDE

Vodd: Nyanlända elever som är döva och språkdeprivation - i ett skol- och livsperspektiv

I detta avsnitt diskuterar vi nyanlända elever som är döva och hur deras språk- och utbildningsbakgrund kan se ut och vad som händer om man inte har fått språk tidigt. 

Nyanlända elever som är döva och språkdeprivation i ett skol- och livsperspektiv
Illustration av två personer som tecknar med varandra. Personen till höger har en hörapparat på sig.

Våra skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Publicerat fredag 18 juni 2021